Familiemedlem med luftveisproblem

Jeg er eller har familiemedlem som har luftveisproblem. Er det da uheldig å ha varmepumpe?

En varmepumpe har til hensikt i å distribuere temperatur via luft i bevegelse. Denne bevegelsen skaper en tilstand, som for mange med luftveisproblemer, kan virke behagelig. Det verste er luft som står helt i ro uten at støv kan filtreres (ref. til andre oppvarmingsformer).

I vinterperiode anbefales bruk av luftfukter i tillegg for å unngå tørr luft i rommet. (Tørrhoste, tørre hender, m.m.)

Bruk av andre oppvarmingsformer i tillegg

Kan jeg bruke andre oppvarmingsformer som for eksempel vedfyring sammen med varmepumpen?

Du kan kombinere ulike oppvarmingsformer. Dersom temperaturen i rommet øker mer en innstilt temperatur (inntil 3C) på varmepumpen. Ved temperaturøkning over 3C vil pumpen stoppe.

Varmepumpe stopper ved kald utetemperatur

Varmepumpen stopper ofte og avrimer i utedelen når det ikke er veldig kaldt ute?

Temperaturer mellom +5C og – 5C utsetter varmepumpen for økt avrimingsbehov. Dette fordi det da er mer fuktighet i luften enn når det blir kaldere enn -5C. Avrimingen i gode varmepumper er behovsstyrt (avrimingen skjer for eksempel ofte for å få mest mulig effekt av luftgjennomstrømningen i utedelens register).

Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal

Når jeg trykker på fjernkontrollen så skjer ikke alltid det jeg vil at varmepumpen skal gjør?

Skift batterier i fjernkontrollen. Sjekk også at innedelen gir en pipelyd når du trykker på fjernkontrollens ulike funksjoner. Normal bruksavstand uten fysiske hindringer er normalt innenfor 7 til 10 m.

Hvis du er usikker på innstillinger eller pumpe oppfører seg merkelig, gjør følgende: Ta ut batterier i fire minutter, sett batterier tilbake, trykk på ON, trykk på MODE flere ganger inntil tallet 28 vises på fjernkontroll. Juster temperatur med + / – til ønsket nivå. Fjernkontroll er nå satt tilbake til «Fabrikkinnstilling»

Hvor stor varmepumpe ( kapasitet) bør jeg anskaffe?

Det avhenger hvor i huset innedelen plasseres. Normal plassering er i husets stue, og varmen skal derfra distribueres til tilstøtende rom i samme etasje. Annet som virker inn er hvordan rommene står i forhold til hverandre. En vanlig norsk bolig har behov for kapasitet mellom 4,5 til 6,5 kw. En strategisk plassering av innedelen er helt avgjørende for resultatet!

Tiltak ved strømbrudd

Dersom strømmen blir borte i huset, må jeg da fysisk starte varmepumpen med fjernkontrollen når strømmen er tilbake?

Varmepumper er utstyrt med automatisk oppstart. Når strømmen er tilbake vil varmepumpen starte opp selv etter 3-5 minutter. Så ikke rør fjernkontrollen etter et strømbrudd.

Når kan jeg forvente å ha innspart min varmepumpe?

Normalt vil du ha innspart investeringen etter 3-5 år. Dette avhenger mye av hvordan man bruker varmepumpen. En ønsket høy innetemperatur (over 23C), og flere veldig kalde vintre vil redusere levetiden, og det samme med manglende serviceettersyn. En god varmepumpe bør leve ” et normalt liv ” i 8-12 år. Forhør deg med din forhandler om fornuftig bruk i forhold til boligen og boligens brukeres behov.

Må jeg slå av varmepumpen da det ikke er behov for oppvarming eller avkjøling?

Varmepumpen kan slåes av i sommerperioden, men anbefales ikke i vinterperioden. Dette skyldes varmekabler i utedel som forhindrer at is dannes og eventuelt starter problemer ved oppstart.

Bruker varmepumpen mye strøm i airconditionfunksjon?

En moderne varmepumpe har inverterstyrt kompressor. Det vil si at den har flere ”gir” som yter trykk etter temperaturvariasjoner ute. Kompressoren vil av denne grunn variere strømforbruket når temperaturen ute faller, og dermed ikke forbruke mer strøm enn nødvendig. Denne funksjonen virker på samme måte i airconditioninnstilling. Som en tommelfingerregel kan man si at strømforbruket ved bruk av aircondition er halvparten av strømforbruket i varmepumpeinnstilling. Husk at i Norge har vi et oppvarmingsbehov i 7-8 av årets 12 måneder og avkjølingsbehov i 1-2 måneder. Det vil uansett være en sparegevinst å bruke varmepumpen hele året!

Hvor ofte bør jeg rengjøre filtrene i innedelen?

Dette er veldig individuelt. Svevestøv finnes over alt og vi anbefaler en rutine mellom hver 14. dag og en gang i måneden. Bruk da gjerne en børste på støvsugeren. Dersom det røkes inne, vaskes filtrene i lunkent oppvaskvann (Zalo).

Jeg har fått feilmelding på display innedel

Ved visning av feilmelding i display på innedel, ta kontakt med installatør eller direkte med Wilfa.

Jeg hører en kneppelyd

Jeg hører en kneppelyd noen ganger når innedelen stopper, er det noe farlig?

Svar: Helt normalt. Kneppelyden oppstår når temperaturen i innedelens rør får temperaturforandring ETTER en avrimingsprosess i utedelen.

Hvorfor lyser H1 i displayet (sol-ikon blinker) på innedelen?

Utedelen stanser innedelens vifte pga. avrimningsprosess på utedelens register. Denne prosessen er programstyrt og kan ikke på virkes av bruker. 

Det kommer lite luft fra innedelen?

Sjekk støvfilterne og evt. rengjør disse. Annet kan være at viftehastigheten på innedelen har for lav viftehastighet på fjernkontrollen etter iht. behov. Prøv å øke hastigheten med et trinn. Det er veldig individuelt hvilke behov hvilken viftehastighet som behøves til den enkelte bolig eller leilighet.

Det kommer vond lukt fra innedelen?

Vond lukt kan komme fra innedelen. Dette skyldes enten lukt som kommer fra rommet, eks. fra møbler, gardiner, tobakk etc. dette blir sirkulert gjennom innedelen. Den andre muligheten kan være at varmepumpen har vært innstilt på aircondition og når den da blir stilt på oppvarming så vil den kondensen som er i varmepumpen fordampes slik at dette kan medføre en litt spesiell lukt i noen minutter. Dette er ikke farlig.

Det kommer damp/fukt fra innedelen?

Ved aircondition-drift så kjøler varmepumpen raskt ned luften inne. Derfor kan det se ut som det kommer damp fra innedelen. Dette er ikke farlig.

Det kommer vann fra utedelen?

Dette er helt normalt, det skjer under avrimningsprosessen.

Varmepumpen blåser kaldt i perioder om vinteren?

Kontroller hvilken funksjon varmepumpen er stilt inn på. Mellom 1. november og 1. mai anbefaler vi å endre innstillingene fra Auto-funksjon til Heat-funksjon. I Auto-funksjon veksler varmepumpen mellom å avgi varm og kald luft for å opprettholde temperaturen. I Heat-funksjon girer varmepumpen ned aktiviteten når den har nådd valgt temperatur. Da bruker den også minimalt med strøm. Mellom 1. mai og 1. november stiller du tilbake til Auto-funksjon.