Varmepumpen har en fordamper som plasseres på utsiden av husveggen og tar opp varme fra omgivelsene, enten fra vannet, luften eller berggrunnen. Disse tre metodene kalles Vann-til-Luft, Luft-til-Luft og Berg-til-Luft. Alle Wilfa varmepumper benytter seg av Luft-til-Luft metoden.

Slik virker en varmepumpe

I fordamperen er temperaturen på utsiden vesentlig høyere enn på innsiden. Varme blir derfor overført til den sirkulerende væsken i varmepumpen, som har så lavt kokepunkt at tilført energi gjør at det fordamper.

Fordamper - Kondensator

 

Kondensatoren er en varmeveksler som er montert inne i huset. Temperaturen på utsiden av kondensatoren er lavere enn på innsiden, og varme vil derfor strømme fra den sirkulerende væsken til utsiden av kondensatoren. Når dampen avgir energi til omgivelsene, vil den kondensere til væske igjen.

 

Varmekilde

 

  1. Fordamperen tar opp varme fra omgivelsene.
    Dampen suges inn i kompressoren. I kompressoren blir dampen komprimert.
  2. Trykk – og dermed temperatur – øker.
  3. Dampens trykk og temperatur heves i kompressoren, og den varme dampen sirkule- rer videre til kondensatoren.
  4. Kondensatoren avgir varme til luften inne ved at gassen kondenseres.
  5. Via en trykkreduksjonsventil blir trykk og temperatur på dampen redusert, og dampen går tilbake til utgangspunktet som væske/gass-blanding.