Hovedfunksjoner

Oppvarming
Varmer opp luften i rommet.

Kjøling
Kjøler ned luften i rommet.

Avfukting
Passer på at luften ikke blir for fuktig.

Ventilasjon
Sirkulerer luften i rommet.

Auto
Denne funksjonen styrer alle hovedfunskjonene slik at du ikke trenger å stille inn noe som helst.

Obs! AUTO-funksjonen kan i Norge kun brukes fra 1. mai til 1. november. Mellom 1. november og 1. mai benyttes kun oppvarming og ventilasjon.

På vinteren skal man ikke benytte funksjonene kjøling eller avfukting, untatt ved helt spesielle behov. Da må man kontakte montør for å få dette spesialbehandlet. Grunnen er at kondens ved bruk av kjøling og avfukting på varmepumpens utedel kan skape problemer.

Tilleggsfunksjoner

WiFi

Følgende modeller har WiFi og App-styring:
Narvik 25, Narvik 35, Lofoten Powerful, Svalbard Extreme

WiFi for Trysil 6500 Gulv og Lillehammer-modellene kan ettermonteres  mot tillegg i pris.

I FEEL

”I feel -funksjonen” gjør at du slipper å justere varmepumpen når temperaturen i rommet stiger eller synker. I fjernkontrollen sitter det en sensor som registrerer temperaturen i rommet. Informasjonen fra sensoren blir sendt til varmepumpen som igjen justerer seg i forhold til innstilt temperatur. Grunnen til at denne sensoren er plassert i fjernkontrollen, og ikke på selve varmepumpen, er at fjernkontrollen som regel ligger i nærheten av der du oppholder deg.

TURBO-funksjon

Trykk på TURBO-knappen på fjernkontrollen for å øke luftgjennomstrømmingen slik at du raskere oppnår foretrukket temperatur.

4-WAY AIR OUTLET

Spjeldet kan justeres vertikalt eller horisontalt for å styre retningen på luftstrømmen.

8°C FROSTVAKT

Benyttes når du er borte fra boligen eller hytta i en lengre periode. Da unngår du at rør eller annet utstyr i boligen/hytta fryser, og holder samtidig aktiviteten til varmepumpen nede på et minimumsnivå. NB: Lofoten Powerful og Svalbard Extreme har temperaturjustering fra 8C. Det betyr at disse to modellene ikke har frostvakt, men at du kan justere til den temperatur du ønsker mellom 8-30C.

TIMER

Start/stopp instilling.

SLEEP-funksjon

Øker eller senker temperaturen avhengig av modusdrift. Meningen er at varmepumpens aktivitet skal avta noe. Dette reduserer både strømforbruk og støy om natten når du sover.

QUIET-funksjon

Svalbard Extreme og Trysil 6500 Gulv har i tillegg QUIET-funksjon der lydnivå senkes til 19 dB.

Temperaturvisning

Temperaturvisning i display på innedel. En praktisk funksjon som ikke alle varmepumper fra andre leverandører er utstyrt med. Alle Wilfa varmepumper har dette.

Filter

I varmepumpens innedel er det plassert filtre som er designet slik at det fanger opp og holder på støv, pollen og annen smuss som finnes i luften. Filtrene må ved jevne mellomrom rengjøres for at effekten av varmepumpen skal være optimal og levetiden lang. Vi anbefaler at du har som rutine å støvsuge hovedfilteret hver 14. dag.

Stillegående

Alle våre varmepumpers innedel har et desibelnivå som ligger mellom 22dB og 42dB avhengig av aktiviteten til varmepumpen. Stort sett så ligger lydnivået under 30dB. Til sammenligning så gir en oppvaskmaskin i drift ca. 45dB. Lyd lavere enn 21dB oppleves for de fleste som helt stille. Et tips er å monterer varmepumpen lengst unna der du oppholder deg mest i rommet.