Wilfa varmepumper er svært effektive, og for å forstå hvor effektive de faktisk er, er det viktig å vite hva COP-verdien (Coefficient of Performance) vil si i forhold til varmepumper.

COP verdien

COP verdien angir forholdet mellom avgitt effekt (varme) og tilført effekt (strøm for å drive anlegget). En varmepumpe som har en COP verdi på 4,52 ved temperatur på 7°C, gir deg 4,52 kW energieffekt (varme) ved å tilføre 1 kW med energi (strøm).

1 KW strøm som gir 4 KW varme ut = COP verdi 4.

Trykk her for å se COP-verdier på Wilfa varmepumper

Merk: En pumpe med høyere maksimal KW-effekt vil i prinsipp ha lavere COP verdi enn en pumpe med lavere maksimal KW-effekt. Høy COP er i seg selv ikke en indikasjon på hvor mye den varmer, det angis av KW-effekt. COP indikerer altså ingen ting annet enn bytteforholdet mellom energiforbruk og varmelevering.

  • COP vil variere ut fra temperatur.
  • COP vil variere ut fra effekt på kompressor.

SCOP

SCOP står for Seasonal Coefficient Of Performance. SCOP indikerer dermed bytteforholdet mellom energiforbruk og varmelevering gjennom et år.

SCOP er en bransjestandard som inkluderer energitap til for eksempel avriming og er derfor litt lavere enn COP.

SCOP tar utgangspunkt i et gjennomsnittklima og må sees som en indikasjon og ikke et garantert bytteforhold.